Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej

 

 

Opis kierunku
Studia umożliwiają nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka obcego w przedszkolu i klasach 0 - III szkoły podstawowej. Studia umożliwiają rozwój kwalifikacji  psychopedagogicznych i metodycznych niezbędnych do nauczania języka obcego na poziomie wczesnej edukacji (Young Learners).
Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności językowe, które pozwalają na  zdanie egzaminu i zdobycie certyfikatu ETS (Educational Testing Service)  na poziomie co najmniej TOEFL 500 pkt lub certyfikatu FCE (First Certificate in English) na poziomie minimum A lub B (poziomy wymagane w ramach kwalifikacji niezbędnych do nauczania języka obcego w przedszkolu oraz klasach 0 - III szkoły podstawowej).
Ukończenie studiów podyplomowych Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej dostarczy absolwentom jeden z elementów potrzebnych do zatrudnienia w charakterze nauczyciela języka obcego w przedszkolu lub klasach I - III szkoły podstawowej. Oprócz studiów podyplomowych w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego nauczyciele muszą posiadać także kwalifikacje do pracy w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej, a ponadto legitymować się świadectwem znajomości danego języka w stopniu co najmniej podstawowym (m.in. FCE).
 Aby nauczać trzeba spełnić wszystkie te warunki jednocześnie.
 
Ramowy program studiów
Program studiów obejmuje następujące moduły przedmiotów:
Pedagogiczno-dydaktyczny:
Podstawy przyswajania języka obcego
Podstawy glottodydaktyki
Podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolej
Metodyka nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji szkolnej i przedszkolnej
Współczesne teorie wychowania, uczenia się i nauczania
Etyka zawodu nauczyciela
Elementy prawa oświatowego
Warsztaty komunikacji
Warsztaty wychowawcze
Warsztaty metodyczne
Nowoczesne technologie w nauczaniu języka obcego
Psychologiczny:
Elementy neuropsychologii i psychologii rozwojowej
Merytoryczny (językowy)
Gramatyka opisowa
Lektorat języka angielskiego
Wiedza o krajach obszaru językowego
Seminarium dyplomowe
 
Podczas studiów słuchacz zdobywa wiedzę, ale przede wszystkim kształci umiejętności potrzebne do pracy nauczyciela wczesnej edukacji. Dlatego warunkiem zaliczenia studiów jest odbycie praktyki pedagogicznej i w przedszkolu, i w szkole, której celem jest rozwój kompetencji niezbędnych w zawodzie nauczyciela.
 
Kwalifikacje
Absolwenci znajdują zatrudnienie w charakterze nauczyciela języka obcego w przedszkolach i klasach 0-III szkoły podstawowej oraz szkołach językowych.
 
Czas trwania studiów:
Studia realizowane będą jako trzysemestralne i obejmują 360 godzin zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów będą brali aktywny udział  w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. Zajęcia będą realizowane w korzystnych dla studentów terminach.  Istnieje możliwość częściowego odbycia zajęć realizowanych w ramach platformy e-learningowej.
 

 

                        Infolinia rekrutacyjna: 662 111 333 Zadzwoń teraz!

 
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem utworzenia grupy na danym kierunku jest zabranie się minimalnej grupy studentów.
 

Formularz kontaktowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas.

Imię i nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

Email(*)
Nieprawidłowe dane

Pytanie(*)
Nieprawidłowe dane

Kod z obrazka(*)
Kod z obrazka
  OdświeżNieprawidłowe dane