Zarządzanie oświatą

Cel studiów

Studia przygotowują do  zarządzania placówkami oświatowymi. Uprawniają do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową. Uczestnicy studiów nabywają także  wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do założenia i kierowania niepublicznymi placówkami oświatowymi.
Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla osób, które przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie. Przygotowują także menedżerów oświaty do sprawnej organizacji pracy placówki oświatowej i zarządzania nią w warunkach gospodarki rynkowej.
Program zajęć uwzględnia najnowsze wymagania prawne i organizacyjne związane z zarządzaniem oświatą. Umiejętności praktycznego kierowania pracą placówki, słuchacze uzyskają podczas praktyk asystenckich u doświadczonych dyrektorów szkół i innych placówek.

Studia skierowane są do obecnej i przyszłej kadry kierowniczej oświaty, w tym:

 • nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy chcą ubiegać się o stanowisko dyrektora lub inne kierownicze stanowisko w szkole/placówce
 • pracowników placówek oświaty i pracowników organów prowadzących oraz osób zatrudnionych w administracji państwowej wszystkich szczebli
 • pracowników nadzoru pedagogicznego, którzy chcą ubiegać się o stanowisko dyrektora lub kierownika placówki oświatowej, nadzorować funkcjonowanie pracy placówek oświatowych lub też zamierzają uzupełnić, pogłębić i usystematyzować wiedzę z zakresu zarządzania oświatą
 • innych osób z wykształceniem wyższym, które pragną uzyskać kompetencje z zakresu zarządzania w oświacie, nabyć lub poszerzyć wiedzę oraz umiejętności z zakresu funkcjonowania systemu oświaty

 

Ramowy program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

 • podstawy organizacji i zarządzania
 • podstawy zarządzania kapitałem ludzkim
 • wybrane problemy zarządzania placówkami oświatowymi
 • prawo oświatowe
 • kierowanie i administrowanie placówek oświatowych
 • marketing w oświacie
 • zarządzanie placówkami oświatowymi w warunkach konkurencji
 • technologie informacyjne w dydaktyce i zarządzaniu placówką oświatową
 • zarządzanie finansami w placówce oświatowej
 • nadzór pedagogiczny
 • planowanie i organizacja pracy placówek oświatowych
 • etyka zawodowa nauczyciela i pracownika samorządowego
 • negocjacje i mediacje
 • praktyka kierownicza
 • seminarium dyplomowe

 

Kwalifikacje
Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej (zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).
Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach określonych w załączniku Nr 9 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. Nr 11, poz. 61).
Warunkiem uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia, odbycie praktyki kierowniczej oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.
 

Czas trwania studiów
Program dwusemestralnych studiów obejmuje 240 godzin zajęć. Uczestnicy studiów będą aktywnie uczestniczyć w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. Istnieje możliwość częściowego prowadzenia zajęcia realizowanych w ramach platformy e-learningowej.

 

 

                        Infolinia rekrutacyjna: 662 111 333 Zadzwoń teraz!

 

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem utworzenia grupy na danym kierunku jest zabranie się minimalnej grupy studentów.

 

Formularz kontaktowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas.

Imię i nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

Email(*)
Nieprawidłowe dane

Pytanie(*)
Nieprawidłowe dane

Kod z obrazka(*)
Kod z obrazka
  OdświeżNieprawidłowe dane