Studia z Jańskim to pewna przyszłość na rynku pracy

PROJEKT:Studia z Jańskim to pewna przyszłość na rynku pracy
 
Projekt PO KL z Działania 4.3 p.n. "Studia z Jańskim to pewna przyszłość na rynku pracy" dotyczy rozbudowania oferty studiów podyplomowych w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego o dwa nowe kierunki studiów podyplomowych związanych z wyzwaniami dot. starzenia się społeczeństwa polskiego.  W Szkole Jańskiego zostaną uruchomione studia podyplomowe z zakresu opieki nad osobami starszymi dla osób sprawujących tego typu opiekę lub planujących rozpocząć pracę w tej dziedzinie oraz studia podyplomowe za zakresu organizacji i zarządzania opieką osób starszych przewidziane dla kadr zarządzających placówkami opieki. Nowy projekt to inicjatywa międzywydziałowa - obejmie swym zasięgiem Wydziały Uczelni w Chełmie, Warszawie oraz Szczecinie. Realizacja projektu rozpocznie się od 1 września 2013 r. a zakończy w dniu 30 sierpniu 2015 r. Planuje się przeprowadzenie 4 edycji studiów podyplomowych z zakresu opieki nad osobami starszymi dla minimum 80 osób oraz 2 edycji studiów z zakresu organizacji i zarządzania opieką dla minimum 40 osób. Studia stacjonarne będą uzupełnione o prowadzone metodą e-learningu dodatkowe kursu dla słuchaczy. Budżet projektu to ponad 1 mln złotych. Studia są całkowicie bezpłatne dla słuchaczy. więcej...
Projekt realizowany przez: Wydział Zamiejscowy w Chełmie, Wydział Zarządzania w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Wydział Zarządzania w Szczecinie.

Instytucja nadzorująca realizację projektu: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju