Zmiany u Jańskiego - Wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania uczelnią w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego

PROJEKT: Zmiany u Jańskiego – Wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania uczelnią w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego
 
Projekt PO KL z Działania 4.1 p.n. „Zmiany u Jańskiego – Wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania uczelnią w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego” dotyczy wdrożenia w Szkole Jańskiego zaawansowanych narzędzi informatycznych umożliwiających lepsze zarządzanie uczelnią oraz poprawiających komfort studiowania.  Podstawą projektu jest zakup informatycznego systemu zarządzania uczelnią typu erp obejmującego moduły: finansowo-księgowy, kadrowy, planowania finansowego oraz gospodarowania majątkiem uczelni. Poza tym Szkoła Jańskiego wzbogaci się o zupełnie nowy system obsługi toku studiów, połączony z modułem wirtualnego dziekanatu – czyli o narzędzia, które bezpośrednio ułatwią studentom oraz słuchaczom kontakty z uczelnią.  Ponadto Szkoła Jańskiego otrzymała dofinansowanie w ramach projektu na zakup nowoczesnego sprzętu IT do obsługi zakupionego oprogramowania. W celu poprawy jakości programów nauczania w projekcie zostaną przeprowadzono szeroko zakrojone badania pracodawców odnośnie ich preferencji wobec kwalifikacji absolwentów Szkoły Jańskiego oraz powstaną innowacyjne, całkowicie nowe programy nauczania na sześciu kierunkach studiów funkcjonujących na uczelni. 
Nowy projekt to inicjatywa skoncentrowana wokół  Wydziału w Warszawie jednak wszelkie zmiany  obejmie swym zasięgiem wszystkie pozostałe wydziały uczelni.
Realizacja projektu trwa od 1 grudnia 2012 r. do 30 listopada 2014 r.  Budżet projektu to 2 mln złotych.
Projekt realizowany przez: Wydział Zarzadzania w warszawie, Wydział Nauk Społecznych w Warszawie.

Instytucja nadzorująca realizację projektu: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju