Zasady rekrutacji

Wstęp wolny po złożeniu wymaganych dokumentów i uiszczeniu opłat

I. Kandydaci na studia składają następujące dokumenty
 
Studia I stopnia:
 
2 fotografie (format legitymacyjny o wymiarach 35mm x 45 mm) oraz wersję elektroniczną - format *.jpg, rozmiar do 1MB, rozdzielczość 300 dpi - nazwą zdjęcia musi być nr PESEL kandydata
Kserokopia dowodu osobistego
Świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis ze szkoły średniej
Wniosek o przyjęcie na studia
Kwestionariusz osobowy i wniosek o przyjęcie na studia (pobierz)
 
Studia podyplomowe:
 
2 fotografie (format legitymacyjny o wymiarach 35mm x 45 mm) 
Kserokopia dowodu osobistego
Oryginał odpisu dyplomu ukończenia szkoły wyższej
Suplement do dyplomu ukończonej uczelni
Wniosek o przyjęcie na studia
Kwestionariusz osobowy i wniosek o przyjęcie na studia (pobierz
 
II. Kandydaci dokonują wpłaty wpisowego.
 
III. Kandydaci wnoszą opłatę czesnego.

 

Rekrutacja na semestr letni 2015/16 prowadzona jest do końca lutego

Rekrutacja na semestr zimowy 2016/17 prowadzona jest do końca października


REKRUTACJA ON-LINE
 

Infolinia rekrutacyjna: 662 111 333 Zadzwoń teraz!